กว่างโจว Thinkon วัสดุก่อสร้าง จำกัด
News Detail
หน้าหลัก > ข่าว > เนื้อหา

จุดสำคัญของ PVC Foaming Process Control

การขึ้นรูปโฟมพลาสติกแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนคือการก่อตัวของนิวเคลียสฟองสบู่การขยายตัวของนิวเคลียสฟองและการทำให้เกิดฟองอากาศ สำหรับแผ่นโฟม PVC ที่มีการเพิ่มสารเคมีฟองขึ้นการขยายตัวของฟองอากาศนิวเคลียสมีผลต่อคุณภาพของแผ่นโฟม พีวีซีเป็นโมเลกุลตรงโซ่ที่มีโซ่โมเลกุลสั้นและมีความแข็งแรงในการหลอมต่ำ ในระหว่างการขยายตัวของฟองสบู่ลงในฟองอากาศการหลอมไม่เพียงพอที่จะห่อหุ้มฟองอากาศและแก๊สล้นและผสานเข้ากับฟองอากาศขนาดใหญ่เพื่อลดคุณภาพของแผ่นโฟม .

ปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพของโฟมแผ่นพีวีซีคือการเพิ่มความแข็งแรงของ PVC จากการวิเคราะห์คุณลักษณะการประมวลผลของวัสดุพอลิเมอร์มีหลายวิธีที่จะปรับปรุงความแข็งแรงของ PVC ละลาย แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการเพิ่มสารเติมแต่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของการหลอมและลดอุณหภูมิในการผลิต พีวีซีเป็นวัสดุที่ไม่มีรูปร่าง ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิหลอมละลายความแข็งแรงของการหลอมลดลง ในทางตรงกันข้ามความแข็งแรงของการหลอมละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิของหลอมลดลง อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการระบายความร้อนจะมี จำกัด ตัวแทนการประมวลผลจาก ACR มีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของการหลอมด้วยการใช้ตัวปรับรูปฟองมีประสิทธิภาพมากที่สุด ความสามารถในการหลอมละลายจะเพิ่มขึ้นเมื่อโฟมปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพิ่มขึ้น โดยทั่วไปตราบเท่าที่สกรูมีความสามารถในการผสมที่กระจายตัวได้ดีการเพิ่มตัวทำละลายสำหรับการฟองโฟมความหนืดสูงมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความแข็งแรงของการหลอม